Ο ΚΑΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Η ΜΑΥΡΙΛΟ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ