Αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων. (σελίδες 353)