Αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει την Κυριακή των Βαϊων. Περιέχει όλους τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς με τα μεγάλα Προκείμενα και τα αργά Ιδιόμελα Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Εις το τέλος περιέχονται όλα τα Κατανυνικτικά των  Κυριακών με τα Κεκραγάρια.(σελίδες 328)